Hela hola! De notulen van afgelopen donderdag. Het oranje is van Esther, maar dat vond ik aan de magere kant, dus ik heb wat toegevoegd (zwart).

Groeten van de demissionaire voorzitter
Notulen 24 oktober 2002

 • Opening

 • 12.45 uur
  Aanwezig: Sander, Dan, Pieter, Marc, Peter, Richard, MarkdH
  Afwezig: Finbar, Wouter, Ronald, MarkvH, Erik

 • Agenda vaststellen

 • ??
  Aangezien ik maar 1 puntje had voor op de agenda heb ik niet de moeite genomen om deze vast te stellen

 • Post

 • ??
  Zoals gewoonlijk is er geen post

 • Kas

 • Pieter heeft geld uit de kas gehaald om privéspullen van te kopen. Daarom heb ik ruzie met Pieter. We hebben beide ruzie met Finbar om begrijpelijke redenen. Daarom heb ik voorgesteld dat de leden van Banaan een motie van wantrouwen indienen tegen het bestuur. Dat is gebeurd en het bestuur is gevallen. Om de periode van anarchie zo kort mogelijk te houden hebben we afgesproken om een debat te houden over een nieuwe structuur en verkiezingsafspraken. Deze zal gehouden worden op 7 november 2002 om 12:35 in HG 6.29. Ondertussen heeft Pieter de aandacht proberen af te leiden door een gezinspudding naar binnen te werken (“Ik heb nog niet ontbeten”) en door met een belletje te rinkelen met de mededeling “volgende agendapunt

 • Mededelingen

 • Het enige zinnige punt is dat we volgende week 2 jaar bestaan. Niemand heeft eigenlijk zin om er echt iets van te maken. Er wordt half besloten dat we de banaan/pisang dingen gaan herhalen, met als optie dat we sorbets gaan serveren op een borrel. Deze zal plaatsvinden op 7 november.

  Er wordt afgesproken dat de volgende vergadering op 31 oktober 2002 om 12.30 uur zal plaatsvinden. Inmiddels is bekend dat deze is verplaatst naar vrijdag 1 november 2002, 12.40 uur (HG 6.96)