Notulen van de vergadering der Dispuut Banaan dd 13-09-2002.

1. Opening

De vergadering wordt geopend om 12.50u
Aanwezig zijn: Sander (voorz), Dan, Pieter, Finbar, Wouter, Marc, Peter, Richard, en Ronald.
Afwezig met kennisgeving: Erik, MarkdH
Afwezig zonder kennisgeving: MarkvH

2. Agenda

De agenda wordt vastgesteld.

2a. Voorstelrondje

Wouter wordt voorgesteld zodat iedereen weer weet wie hij is.

3. Post

4. Kas

5. Mededelingen

------
Vlaai eet pauze: hij is lekker.
------

6. Intro & Eerstejaarsweekend (flup)

7. Wouters verjaardag

Na veel geblaat en de opmerking dat er slagroom op Sanders neus zit, wordt er gestemd om Wouters verjaardag te verplaatsen naar 22 september. Dit wordt met 6 voor en 1 tegen aangenomen. Wouter zal op 22 september 2002 de leeftijd van 19 jaar bereiken.

8. BanaanQuote & Veilige Zone

9. 2 Jarig bestaan banaan

Er wordt besloten om misschien als iemand zich er actief voor in wil zeten een groot banaan feest te houden. Zo niet dan zal er de gebruikelijke banaantjes/pisang actie gehouden worden.

10. W.E.Z.O.T.G.I.

11. Rondvraag

12. Sluiting

De voorzitter sluit om 13.19 de vergadering.